Add the
Ness Factor
to your Cloud

Amazon Logo
Microsoft Logo
Akamai Logo
Google Logo

ענן זה הסיפור שלנו

אנו מבינים כי המעבר לסביבת הענן היא החלטה עסקית בלתי נמנעת וזאת על מנת ליהנות מיתרונות תחרותיים בדרך הגמישה, המהירה והיעילה ביותר. השאלה המתחייבת היא כיצד, איך ומתי עושים זאת.
חברת Ness.Cloud קבוצת הענן של NESS, מציעה מגוון חבילות רישוי ושירותים למעבר או להקמת מערך ענני, אשר מסייע לחברות וארגונים מכלל המגזרים וסדרי הגודל, לממש באופן מלא את הפוטנציאל הגלום בסביבת המחשוב בענן, הן בשלב פרויקט המעבר והההקמה תוך תמיכה מלאה במערכות המוכנות למעבר והן בהכנתן של הסביבות הדורשות התאמה לסביבת ענן. כל זה, לצד ניהול ה - IT הארגוני במודל ענני (IT as a Service)...

פתרונות ושירותי ענן

המסע לענן

Run and Optimize

Run and Optimize

לאחר המעבר: אנו מלווים את הארגון בניהול הענן או העננים שבהם פועל הארגון, בשיפור וייעול כלכלי מתמשכים של השימוש בענן, בתמיכה בטכנולוגיות המיושמות בענן ובמתן מענה לתרחישים עסקיים שונים ומשתנים.

Optimal Operation

Optimal Operation

ההגירה הושלמה אך לא המסע...זה הזמן להתחיל להשוות ביצועים לפני ואחרי ההגירה נדרשת בחינת ביצועי הענן בהתאם להסכמי רמת השירות (SLA) אל מול יעדי הביצועים לצד בחינה של ה- ארכיטקטורת האפליקציות החדשות וה- SLA שלהן, זמני תגובה, גמישות והאם אכן יש שיפור משמעותי ב- Time To Market בעקבות המעבר לענן.

Modernization

Modernization

מודרניזציה של מערכות היא המהות של הטרנספורמציה הדיגיטלית של הארגון ומיצוי המסע לענן. מודרניזציה היא "ההלכה למעשה" של תכנון מחדש של המערכות המסורתיות בארגון, וזאת באמצעות בניית ארכיטקטורת מודרנית, הכנסת מתודולוגיות Agile, DevOps ועוד...
באמצעות מודרניזציה אנו מפצחים את הערך הענני והכנסת טכנולוגיות חדשות ובכך יוצרים מסע דיגיטלי טבעי ללקוח.

Migration

Migration

הצורך בהעברת נתונים ויישומים לענן הוא קריטי וזאת כדי לאחד נתונים ממקורות שונים למאגר מרכזי אחד. זה מתרחש בדרך כלל לאחר ההחלטה על פלטפורמת הענן ושלב הקמת התשתיות . לצד הדאטה, מבוצעות הגירות האפליקציות והיישומים המוכנים לענן והכנתן של אותם מערכות לטובת המעבר.

PoC & Landing Zone

PoC & Landing Zone

שלב ה- POC יתמקד בבדיקת הפונקציונליות הקריטית של האפליקציה בסביבת הענן. ה-POC הוא חיוני, כדי שהארגון יבין את החוויה המעשית כדי להעריך את היכולות והישימות של הענן. בשלב זה אנו מקימים Landing Zone באמצעותו יבוצע על המערכת הנבחרת הוכחת יכולות המעבר.

Discovery & Assessment

Discovery & Assessment

שלב הבחינה והגילוי כולל את: זיהוי כל המערכות ואפליקציות שרוצים להעביר לענן, זיהוי בסיסי המידע שנדרש להעבירם על מנת לתמוך באפליקציות, זיהוי המרכיבים השונים, מרכיבי רשת או אבטחת מידע שיש להעביר וזיהוי יישומים ושירותי דור קודם שלא יוכלו לפעול כראוי בסביבות ענן.

Strategy

Strategy

המסע לענן הוא החלטה עסקית , אשר אמורה לשרת את אסטרטגיית הארגון . בשלב ההחלטה לעבור לענן אנו מסייעים לארגונים לזהות את הצרכים העסקיים והטכנולוגיים ולבדוק כיצד המעבר לענן (ואיזה ענן ) עונה על אתגרים וצרכים אלו. חלק מהשאלות שאנו עונים עליהם בשלב הזה הן- אילו בעיות טכנולוגיות אנחנו מנסים לפתור עם הענן , איך הענן יתמוך במטרות העסקיות של הארגון, האם אנו יודעים להתמודד עם נושא העלויות ששונה מה IT המסורתי , אבטחת מידע , ועוד

למה אנחנו?

הובלה של פרוייקטי הענן
הגדולים בישראל!

מעטפת שלמה של שירותי
ערך לכלל עולמות הענן

מרכז תמיכה ענני
(NOC,SOC,FOC) הגדול בישראל

Multi Cloud

Cloud Sourcing
מתודולוגיות מוכחות לשירותים
מנוהלים לכלל התמחויות הענן

עשרות סיפורי CLOUD מוצלחים
בכלל הוורטיקליים

Add the NESS FACTOR
to your cloud expertise

התמחות ורטיקלית

Public

SMB

Enterprise

Native Digital

Start-Up

שווה קריאה

דברו איתנו
פרטים שעליך להשלים בטופס:

    אינפיניטי פארק, רעננה | 03-7666800 | וואטסאפ: 054-5977779
    וואטסאפ לפניות בנושאי גיוס: 054-2934280

    info@ness-tech.co.il
    חזור למעלה