עבודה נבחרת

#מערכת מפות חכמה

עיריית ירושלים

מערכת מפות חכמה GIS

מערכת המפות (GIS) היא מפה חכמה, עם הרבה שכבות ואפשרויות לסינון מידע. המפות מתעדכנות בLIVE ומספקות מידע למגוון רחב של משתמשים, אנשים פרטיים ואנשי מקצוע. המידע שניתן לקבל מהמפות עצום: עומסי תנועה ברחבי העיר, מוסדות רווחה וחינוך, מידע אדריכלי כמו מבנים לשימור ובעצם כל מה שקיים במרחב הציבורי בעיר. את המידע ניתן לשמור, לנתח ולייצא בפורמטים שונים.

#UX/UI

#Desktop

חזור למעלה