עבודה נבחרת

#אתר הבית

המסלקה הפנסיונית

אתר המסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית פועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו.
המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים.
בשיתוף עם צוות המסלקה הפנסיונית עיצבנו אתר אינטרנט פונקציונאלי שישדר חדשנות, אמינות ויהיה מזמין לשימוש.
יצרנו שפה דיגיטלית, תוך הקפדה על כל פרט ופרט.
האתר ועיצובו הותאם לכלל מכשירי הטאבלט והמובייל הקיימים.

#UX/UI

#Web Design

חזור למעלה