Azure Portal

CCoE- Cloud Center of Excellence

מהו CCoE?

אחד מהצעדים החשובים בדרך למצוינות בעולם הענן הוא הקמה
של גוף ענן מקצועי- Cloud Center of Excellence (CCoE) .
מדובר בגוף הכולל צוות מומחים מגוון שמטרתו היא להטמיע את המדיניות, הפרקטיקות המובילות, והארכיטקטורה הנדרשת בכדי לאמץ את טכנולוגיית הענן בדרך הנכונה, המקצועית והיעילה ביותר עבור ארגונים המעוניינים לעבור לענן.
משימה זו דורשת יכולות ביצוע גבוהות ומדויקות, לצד יצירתיות וחשיבה מקצועית אסטרטגית, בכדי ליצור ולעדכן תהליכים מבוססי ענן, תוך שיפור התהליכים הקיימים והימנעות מגורמים מגבילים באותם תהליכים מסורתיים הקיימים בארגון

מרכז מצוינות הענן (CCoE) הוא מערך "ממשל ארגוני" אשר מהווה לא פעם
את המפתח להנעת טרנפוסמציית הענן בארגון.
מטרת גוף זה הוא להגדיר את האחריות וההשלכות הרבות שיש סביב המעבר לענן, לרבות: הגדרת מדיניות ענן, הנחיית בחירת ספקים, סיוע בארכיטקטורת פתרונות ומיקום עומס עבודה, ניהול הסיכונים ועוד, במטרה לייעל ולשפר את התהליכים הארגוניים (העסקיים והארגוניים).

Ness CCoE

המטרות העיקריות שאנו בנס רואים במרכז המצוינות (ה- CCoE), הם לפקח על שיטות מחשוב הענן בלקוחות אותן היא מאמצת אל הענן ולשפר באופן שוטף את מיומנויות הענן ב NESS, הן על הצדדים המקצועיים והן על שיטות ומתודלוגיות העבודה.

כמו גופי מדיניות רבים גם גוף מקצועי זה דורש את שיתוף הפעולה בין כל אחד מההתמחויות הבאות:

 • אימוץ ענן (אדריכל הפתרון)
 • אסטרטגיית ענן (תכנית ומנהלי הפרוייקטים)
 • משילות בענן Cloud Governance
 • פלטפרומת ענן Cloud Platform
 • אוטומציה בענן Cloud Automation

שיתוף פעולה יעיל בין צוותים אלו ונוספים, הוא חובה ובמסגרתה גוף ה- CCoE בNESS משמש כ"גשר" המחבר בין כל היחידות, להבטחת הצלחת הטרנספורמציה לענן ללקוחות החברה המנוהלים.

תפקידי ה- CCoE ב-NESS

 • העברת מידע וידע פנימי לכלל היחידות המקצועיות בתוך NESS במטרה לשפר ולמקצע את כלל הגורמים הארגוניים בכל הנוגע לעולמות הענן
 • העברת מידע וידע ללקוחות NESS באמצעות- הדרכות, שולחנות עגולים, סדנאות, מטאפים , וובינרים ועוד
 • גמישות וזריזות (Agile)- מרכז מצוינות הענן של NESS מסייע ללקוחות המנוהלים של החברה לבנות מערך IT מודרני באמצעות גישות זריזות ללכידה וליישום דרישות עסקיות
 • קביעת מתודולוגיות וBest Practices, מדיניות האבטחה, התאימות וניהול השירות עבור לקוחות החברה
 • לוודא שמירה על פלטפורמה תפקודית של Azure בהתאמה לנהלים תפעוליים לסקור ולאשר את השימוש בכלים שמקורם בענן
 • יצירה של סטנדרטים לרבות תיקון אוטומטי של רכיבים ופתרונות הפלטפורמה הדרושים לביצוע הפעילות
 • קביעת מדיניות פנימית - מטרת CCoE היא, לקבוע כיצד הארון ישתמש בענן ומה ההנחיות המכתיבות את השימוש בענן בארגון בראשות אדריכלי הענן
 • בחירת תצורה של הפתרון הענני בהתייעצות עם שאר הגורמים הארגוניים הרלוונטיים
 • מתן ייעוץ מקצועי בכל הנוגע לענן או לעזרה באתגרי ענן.
 • פיקוח על הענן: צוות CCoE מפקח על השימוש במשאבי ענן בארגונים להם נותן שירות.

תהליך העבודה של ה- CCoE ב-NESS

תהליך ה- CCoE מבוסס על תהליך מחזורי ללא הגדרת סיום וזאת על מנת לייצר תהליך שיפור תמידי תוך בחינה ולמידה מתמדת.ניהול הסיכונים ועוד, במטרה לייעל ולשפר את התהליכים הארגוניים (העסקיים והארגוניים).

תהליך CCoE המוגדר בנס מבוסס על תהליך מחזורי ללא הגדרת סיום (תהליך שיפור)

דברו איתנו
פרטים שעליך להשלים בטופס:

  אינפיניטי פארק, רעננה | 03-7666800 | וואטסאפ: 054-5977779
  וואטסאפ לפניות בנושאי גיוס: 054-2934280

  info@ness-tech.co.il
  חזור למעלה