Ness Place

פורטל ארגוני של נס טכנלוגיות


האתר נולד מהצורך לקשר בין כל העובדים באתרים השונים של נס, לבין מה שקורה בחברה.
דרך הפורטל ניתן לקבל מידע על נושאים כללים, לפתוח קריאות שירות, לדווח שעות וכו'.
האתגר הגדול היה, איך להציג הרבה מידע במסך אחד, ופתרנו זאת ע"י חלוקת צבע והדגשת כפתורי פעולה עיקרים בחלק העליון.

  • UX/UI
  • Web Design
  • Applications
  • Development

Ness Place Ness Place