מסלקה פנסיונית

אתר רספונסיבי למסלקה


המסלקה הפנסיונית פועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו.
המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים.
היה חשוב לנו שעיצוב אתר שישדר חדשנות ויהיה נעים ומזמין לשימוש.
יצרנו סטייל גרפי מול מנהלת השיווק של המסלקה, תוך הקפדה על כל פרט ופרט. לאחר מכן התאמת כל העיצובים לטאבלט ומובייל.

  • UX/UI
  • Web Design

מסלקה פנסיונית מסלקה פנסיונית