כתר פלסטיק

אפיון ועיצוב מערכת ניהול ייצור


המערכת מנהלת את עבודת קווי הייצור בכתר וכללה עבודת אפיון ועיצוב המערכת לכלל המשתמשים בה.

  • UX/UI
  • Web Design

כתר פלסטיק כתר פלסטיק