סיפורי לקוחMenu

משרד הפנים בחר בנס טכנולוגיות ליעול תהליכי שדרוג וצמצום עלויות ביחידת מערכות המידע

​משרד הפנים אחראי לנושאי תכנון ובנייה, שלטון מקומי, בחירות ברשויות המקומיות ונושאים נוספים.
בתחום התכנון המשרד קובע מהווה גורם מרכזי בקביעת מדיניות התכנון במדינת ישראל ועיצוב אופייה הפיזי של המדינה באמצעות תכניות מתאר ארציות ומחוזיות.
בתחום השלטון המקומי המשרד מבצע הכוונה וסיוע לרשויות המקומיות במתן שירותים לאזרחי המדינה.
המשרד אחראי על ביצוע הבחירות לראשי ערים ומועצת הרשות המקומית.
בתפקידים אלו יש למשרד השפעה רבה על עיצוב אופיה של המדינה ורמת השירותים הניתנים לתושביה.

האתגר

גוף תשתיות המיחשוב של משרד הפנים  מטפל בכ-1000 עמדות מיחשוב וב–70 עד 80  75 שרתים. עובדי גוף התשתיות מספק שירותים לכ-1000 עובדי משרד הפנים, ש-300 מהם מרוכזים במטה המשרד בירושלים, והשאר מפוזרים בפריסה גיאוגרפית רחבה, בסניפים גדולים וקטנים.

תשתית תשתית המחשוב של משרד הפנים מבוססת בעיקר על סביבת מיקרוסופט וכוללת, בין היתר, את המוצרים והיישומים הבאים:

• מערכת הפעלה Windows Server בגרסאות 2003 ו- 2008
• מסדי נתונים מסוג SQL Server 2005, 2008 , Oracle, Sybase,SDE, Domino
• סביבה וירטואלית מבוססת Windows 2008 Hyper-v
• מערכות הפעלה לעמדות עבודה ומחשבים ניידים Windows XP
• פיתוח מערכות פנימיות של המשרד על בסיס Visual Studio 2010 , Magic, Share Point ומערכות גיאוגרפיות

משרד הפנים הינו משרד מוביל מבחינה טכנולוגיות ומספק לעובדיו תשתית מיחשוב דינמית. המשרד נוהג לשדרג את עמדות העבודה של העובדים, להתקין תוכנות חדשות מעת לעת, ולעדכן את הגרסאות האחרונות של תוכנות ויישומים באופן שוטף.
בשנים האחרונות התבצעו כל פעילויות ההפצה וההתקנה באופן ידני כשאנשי התשתיות עוברים מעמדה לעמדה במטה המשרד, ושולחים עדכוני דואר אלקטרוני לנאמני המחשוב באתרים המרוחקים. תהליך זה הינו ארוך ויקר ויש לו השלכות על העבודה השוטפת של המשתמשים. בנוסף, נוצר מצב של חוסר אחידות שבו עמדות שונות במשרד הריצו גרסאות שונות של תוכנה.

אגף מערכות מידע במשרד הפנים  ביקש לייעל תהליכים ולצמצם עלויות בתחומים הבאים:

1. קיצור זמני התקנה של מחשבים (הזמן הדרוש להתקנת עמדת מחשב נע  בין 4-6 שעות עבודה)
2. קיצור זמני הפצה של תוכנות ויישומים
3. קיצור זמני ההשבתה של עמדות עבודה כתוצאה מהנ"ל
4. מניעת חוסר שליטה על  מצאי מרכיבי החומרה והתוכנה
5. שיפור תהליך הרכש, וצמצום רכישות מיותרות במטרה להביא לצמצום בעלויות

הפתרון

במשרד הפנים התקבלה החלטה להשתמש בפתרון 2007 System Center Configuration Manager של מיקרוסופט. פתרון זה מעניק שליטה מרכזית מלאה במערך של תחנות הקצה בארגון, מספק יכולת אריזה והפצה מנוהלת של יישומים ועדכוני תוכנה, ומאפשר ניהול אינוונטר של רכיבי חומרה ותוכנה והנפקת דוחות מפורטים.

נס טכנולוגיות, המפעילה את מערך התפעול והתמיכה במשרד הפנים במסגרת הסכם מיקור חוץ על פי מתודולוגיית ITIL, נבחרה לבצע את הפרויקט. יישום הפרויקט בוצע בשיתוף פעולה בין אנשי התשתיות של המשרד ובין צוות השירותים המתקדמים של חברת נס טכנולוגיות.

איפיון הפרויקט נוהל על-פי נוהל מפת"ח (מתודולוגיית פיתוח ותחזוקה), שפותח על ידי חברת מתודה. הנוהל  מבטיח הטמעה איכותית, תוך ביצוע תהליכים של בקרת איכות ותוך התאמה לצרכי הלקוח. המתודולוגיה כוללת שלבים של אפיון מפורט על פי צרכי סביבת הייצור, תקופת פיילוט, הטמעה בסביבת הייצור, ניהול סיכונים ומעקב שוטף אחר בצוע מול תכנון.

יתרונות טכנולוגיים

במהלך שנת 2010 הוטמע פתרון Configuration Manager במטה המשרד בירושלים וב-24 אתרים שונים של המשרד ברחבי הארץ.  (סה"כ כ-1000 עמדות עבודה). תהליך ההטמעה הסתיים בהצלחה ועמד בלוחות הזמנים.

כתוצאה מהישום המוצלח של הפתרון הגיע משרד הפנים לשורה של הישגים בתחום המיחשוב:

• יצירת תהליך ארגוני של ניהול הפצת תוכנה, המאפשר לכל עובדי משרד הפנים לעבוד עם גרסה אחידה של תוכנות ויישומים
• הקטנת עלויות וייעול משמעותי של מערך ה-IT, קיצור לוחות הזמנים להטמעת מוצרים חדשים וקיצור זמני ההקמה של תחנות קצה
• הפקת דוחות לצרכי מעקב ושליטה על אינוונטר תוכנה, חומרה ומעקב אחר תדירות שימוש במוצרים ויישומים, המתבטאת גם בהתייעלות הרכש, תכנון התקציב וחלוקת המשאבים
• שיפור השירות בארגון ושביעות רצון משתמשים

Resources

...