סיפורי לקוחMenu

קבוצת אפריקה-ישראל בחרה בנס-גילון להובלת פרויקט פיתוח ויישום מערכת BI לניהול חברת המגורים בעקבות ריבוי פרויקטי הבניה והאצת קצב הבניה והמכירות בשנים האחרונות

הלקוח

קבוצת אפריקה ישראל (AFI Group)  הינה קבוצת אחזקות והשקעות בינלאומית. הקבוצה פעילה ברחבי העולם בתחומי הנדל"ן, בנייה ותשתיות, תעשיה ומלונאות. AFI Group היא אחת מקבוצות ההשקעות הגדולות במדינה וכוללת מספר חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א ובלונדון.

האתגר העסקי

ריבוי פרויקטי הבניה והאצת קצב הבניה והמכירות בשנים האחרונות חידדו את הצורך במערכת בינה עסקית (BI) ככלי לקבלת החלטות עסקיות שיאפשר להנהלת החברה שורה של יכולות:בחינת תמונת המצב העדכנית והחזויה של כל פרויקט וכל בניין בפרויקט, מזוויות רבות, וקבלת החלטות ניהוליות ממוקדות.
• קבלת נתוני רווחיות פרויקט בכל רגע נתון
• הפיכת דוחות יעדי המכירות והתקציב ברמה שוטפת לכלי ניהולי,  זיהוי והצפת חריגים בתחומים השונים
• יצירת תחזית הכנסות עתידיות (3 שנים קדימה) המותאמת לקצב הבניה הצפוי
• חשיפה של מנהלים מתחומים שונים למידע תוך ביסוס המערכת ככלי ניהולי שוטף לאורך שדרות הניהול
• שיפור רב ביותר בזמינות ואמינות המידע
• בניית מאגר מידע אחיד ואמין לחברה

האתגר הניהולי

פרויקט מסוג זה הינו פרויקט מורכב עבור חטיבת מערכות המידע. הפרויקט החל בבדיקות קפדניות של ההיבטים הבאים :
• בחינת  מערכות BI – תוך זיהוי מגוון המוצרים הקיים כיום בשוק והתאמת המוצר האופטימאלי לצרכי הארגון
• העולם העסקי  - הכרת המערכות התפעוליות של החברה על כל ההיבטים: נהלי עבודה, יכולות המערכות, מבנה בסיסי נתונים
• בחירת הגוף המיישם - איתור החברה המנוסה ביותר ליישום, לאפיון והטמעה של  פרויקט מסוג זה בטווח קצר ותוך עמידה בלוחו זמנים
הגדרת המערכת באופן מדויק על מנת שתהווה אב טיפוס להטמעת פרויקטים נוספים בקבוצ ת המגורים של אפריקה ישראל.  לאחר תהליך בחינה של כל הדגשים, חטיבת מערכות המידע של אפריקה ישראל, בחרה בנס-גילון כספק הראשי לפרויקט.

האתגר הטכנולוגי

בהיבט הטכנולוגי היה על מערכת ה-BI לניהול חברה יזמית בתחום הבניה לענות על מספר דרישות מורכבות:
• יצירת שפה עסקית אחידה בין המחלקות השונות והגדרת מדיניות המידע בחברה
• איסוף מנוהל ומנוטר של נתונים ממקורות מידע רבים ושונים, ברמת עדכניות שונה ובעלי שפה עסקית שונה
• הכנסת לוגיקות עסקיות ופיננסיות למערכת ה- BI
   - יצירת רמות סיכום פיננסיות אשר אינן קיימות בנתוני המקור 
   - יצירת מנגנוני הצמדה לנתונים הנומינליים על מנת לאפשר ערכי ייחוס נכונים
   - יצירת מנגנוני העמסות תקציביות על בסיס נתוני מערכת המקור
• ניהול גירסאות מלא – As of Date ומתן מענה לאתגרי רגולציה ותאימות להמלצות ועדת גושן
• ניהול עולמות תוכן רבים ורחבים, אשר נותנים תמונה מקיפה של 360 מעלות על פרויקטי הבניה בחברה
• לספק לשדרות הניהול השונות את "ארגז הכלים" הרלוונטי להם תוך שמירה על פשטות ונוחות המערכת
• שינוי התרבות הארגונית והטמעת המערכת בשגרות הניהול השוטפות בארגון
• דרישות אפריקה מגורים הציבו אתגר לא מועט ודרשו  פיתוח כלים ייעודים שלא היו חלק מתוכנת ה"מדף"

הפתרון

חטיבת מערכות המידע בשיתוף נס-גילון (זרוע הבינה העסקית של נס טכנולוגיות), ביצעה באפריקה-ישראל תהליך של "בחינה עסקית" (Business Discovery). בתום תהליך זה נמצא שהמערכות התפעוליות בחברה נותנות מענה מלא לתהליך העסקי אך לא קיים ממשק בין המערכות ולכן קיים קושי בהצגת מידע ניהולי המתבסס על נתונים משתי מערכות מרכזיות.
לאחר קבלת ההחלטה על יישום BI ליצירת קשר בין המערכות והצגת מידע ניהולי נדרש, נבחרה מערכת QlikView כמתאימה ביותר לפרויקט זה.

יישום הפתרון, הן ברמה הטכנולוגית והן ברמה הארגונית התבצע בצורה מקצועית ובזמן קצר תוך ניצול Best-Practices של נס גילון הן ל- Business Discovery- והן לאפיון, ביצוע וניהול פרוייקטי BI בהיבט העסקי והטכנולוגי. זאת - תוך חתירה מתמדת של צוות הפרויקט לתוצאות ולמצוינות ועבודה משותפת של חטיבת  מערכות המידע בחברה, נס-גילון ובשיתוף ההנהלה והמשתמשים של חברת אפריקה ישראל מגורים.

תוצאות

אפיון המערכת החל ביולי 2009 וההטמעה בוצעה לאחר מספר חודשים. המערכת מספקת כיום את התשתית הטכנולוגית לניהול פרויקטי הבניה באפריקה-ישראל מגורים.

יישום והטמעת המערכת שינו את אופן הניהול באפריקה-ישראל מגורים, אשר הפך למבוסס על נתונים מבוקרים עדכניים ואמינים. המערכת משמשת היום ככלי ניהולי וההחלטות העסקיות השוטפות מתקבלות על סמך נתוני המערכת.
זאביק הירשמן, מנמ"ר קבוצת אפריקה-ישראל  ציין:  "מערכת ה- BI יצרה סטנדרט אחר של ניהול ממוקד והצגה ויזואלית של מידע אשר שיפרה  את זרימת המידע בחברה . מתן מענה לצרכים העסקיים של הארגון באמצעות כליBI  הינו פתרון ממוקד, מהיר ויעיל אשר נותן מענה לצרכים בעלויות נמוכות, ללא סיכונים וללא זעזוע מיותר של החברה, בייחוד בעתות אי וודאות והתמקדות בהתייעלות ורווחיות. אנו מאמינים שתכנון מושכל ועבודה משותפת בתחום מערכות המידע מצד הספקים, מערכות המידע וגורמים בכירים ומקצועיים בחברת המגורים והנהלת הקבוצה מהווים תנאים הכרחיים להצלחת פרוייקטים מורכבים כגון אלו. אנו ממשיכים בשיפורים ותוספות והתאמות שכן מערכת ה-BI  היא מערכת חיה ומתקדמת יחד עם הארגון."
אהרון פרנקל, סמנכ"ל הכספים של אפריקה ישראל מגורים ואסף סימון , מנהל בקרה: "מורכבות הבקרה והשליטה בחברה כמו אפריקה מגורים מציבה אתגר להנהלה.מערכת ה-BI  הצליחה לגרום למערכות התפעוליות השונות בחברה "לדבר" ומכאן היכולת שלנו לבקרה, שליטה ושיפור ברווחיות התייעלה בצורה משמעותית. כיום הליך קבלת ההחלטות בחברה מבוסס לא מעט על יכולת מערכת ה -BI להציג תמונת מצב מלאה ובזמן אמת. הליך הטמעת המערכת עבר בהצלחה וכיום החברה מצויה בשלב ב' של פיתוחים נוספים להרחבת השימוש החברתי במערכת."

 

Resources

...