סיפורי לקוחMenu

יחידת אופ"ק בחיל-האוויר, בחרה בנס טכנולוגיות להקמת מערך הבדיקות עבור גף ניסויים אשר אמון על פיתוח מערכות ליחידת ניסוי טילים (ינ"ט)

​גף ניסויים אשר אמון על פיתוח מערכות ליחידת ניסוי טילים (ינ"ט), הינו חלק מיחידת אופ"ק (יחידת המחשוב של חיל האוויר) אשר הוקמה לפני 5 שנים. כיום מהווה אופ"ק גוף פיתוח מרכזי לחיל האויר. התוכנות המפותחות באופ"ק הינן במגוון תחומים – שליטה ובקרה, מערכות מוטסות ומערכות נוספות לשימוש חיל האויר.
גף ניסויים אמון על פיתוח תוכנות עבור ינ"ט ותחזוקתן השוטפת. בשנים האחרונות מפתח גף ניסויים, מספר מערכות בעלות ייעוד, מאפיינים שונים ובטכנולוגיות שונות, שכולן על בסיס JAVA. המערכות מפותחות על ידי צוותים שונים כאשר המשותף לכולן הוא נושא הבטיחות כמאפיין קריטי והכרחי, במספר תחומים. הלקוח הסופי של מערכות גף ניסויים הינו ינ"ט- יחידת ניסוי טילים של חיל האויר.

האתגר המקצועי, הטכנולוגי והבטחוני

החשיבה סביב פיתוח המערכות  בגף ניסויים מתבצעת בראייה אסטרטגית ולטווח רחוק,  סביב שאלות כגון "לאלו מערכות עתידיות ישראל זקוקה בתחום ההגנה האוירית לאורך שנים?". מעבר ליכולות הפיתוח הטכנולוגיות המקצועיות שלו, מחויב גף ניסויים להתבונן על פיתוח המערכות בראייה רחבה והוליסטית. נקודת מבט זו כוללת בין היתר ניהול סיכונים ואיומים עתידיים לטווח ארוך, זאת - תוך חשיבה אסטרטגית והבנת כל המימדים והאיומים עליהם המערכות צריכות לתת מענה מקסימלי תוך הדגשת היבט הבטיחות. האתגר של גף ניסויים באופ"ק הינו למעשה נדבך אחד אך חשוב מכלל האתגר הביטחוני של מדינת ישראל.
בתהליך הפיתוח, על מנת לאפשר את הניסויים במערכות עתידיות המפותחות בתעשייה הביטחונית, ינ"ט מספקת את הדרישה המבצעית לפיתוח מערכות המחשוב הנדרשות לשדה הניסויים. ינ"ט אחראית להגדרת הדרישה המבצעית על-סמך הנחיות מטה חיל-האוויר. גף ניסויים מממש את הדרישה המבצעית של ינ"ט ומתחזק את המערכות אותם הוא מפתח לאורך שנים.
הפיתוח של המערכות נעשה בגף ניסויים וכולל את בחירת כלי הפיתוח, ובחירת הטכנולוגיות והפתרונות הנכונים ביותר במטרה לספק את הדרישה המבצעית של ינ"ט.
כל תהליך הפיתוח והבדיקות, ובהמשך גם התמיכה ותחזוקת המערכות, מתבצעים בגף ניסויים.

חשיבות הבדיקות בגף ניסויים

בכל תהליך פיתוח שגרתי קיימות בדיקות פנימיות שגרתיות. הבדיקות בגף ניסויים, המפתח מערכות בעלות השלכות בטיחותיות, הנן קריטיות  לתפקוד המערכות ונעשות על יד גוף חיצוני –צוות בדיקות של נס.
 V-Ness משמשת כזרוע הבדיקות של מערכות גף ניסויים למעלה מ-5 שנים.
V-Ness הינה גוף מקצועי המתמחה במערכות ביטחונית ומטרתו לבדוק כל מערכת שמפותחת בגף ניסויים, תוך חשיבה הוליסטית שלמה על נושא הבטיחות. צוות הבדיקות של V-Ness, בנוסף להתמחותו בפן הטכנולוגי והמתודולוגי של עולם הבדיקות, מתמחה גם בבדיקות מורכבות של מערכות ביטחוניות הכוללות אלגוריתמיקה, מערכת קבלת החלטות, מתימטיקה ברמה גבוהה ויכולת ניתוח סיכונים בטיחותיים אשר הינם סף הכרחי לתקינות המערכות .
מתוך הבנה כי לבדיקות ערך קריטי בהצלחת המערכת ושלמותה , צוות הבדיקות בגף ניסויים שותף כבר בשלבים הראשוניים של איפיון המערכות. זאת - במטרה ליצור תכנון ואיפיון נכון של המערכת, כך שתכלול כבר בשלבי הפיתוח  הראשונים חשיבה מוקדמת על נושא הבדיקות, שיבוצעו בתהליך הפיתוח.  נושא הבדיקות עונה על האתגר המקצועי-בטיחותי של המערכות והלקוח הסופי.
בנוסף לכך, צוות הבדיקות מעורב בנושאי הבטחת האיכות הנוגעים לעולם הבדיקות ותקינותן לאורך כל תהליך הפיתוח.
צוות הבדיקות של V-Ness, כתוצאה ממקצועיותו, גישתו הכלל מערכתית, מעורבותו ארוכת הזמן ביחידה,  הידע שלו ושילובו בכל תהליכי פיתוח המערכות, הופך להיות בעל בקיאות רבה ביותר במערכות.  צוות הבדיקות גם מבצע בפועל את האינטגרציה של המערכות מול ינ"ט, שהינו הלקוח הסופי של המערכות.

התוצאה

המערכות המוגשות ללקוח- ינ"ט, לאחר בדיקתן ע"י צוות הבדיקות של V-Ness, בטוחות לשימוש וללא תקלות קריטיות.  שביעות רצון הלקוח מעבודת צוות הבדיקות והאמון שהצוות זוכה מהלקוח באה לידי ביטוי הן בשיתוף ושילוב צוות הבדיקות בתהליך הכנת הניסויים של המערכת הנבדקת והן בניסוי עצמו. 
הצוות של V-Ness, המורכב מראש צוות ומספר בודקים, זוכה לשבחים רבים בינ"ט. הצוות הינו למעשה חלק מגף ניסויים, ושביעות הרצון של היחידה מהצוות גבוהה ביותר.  רמתו המקצועית של הצוות גבוהה ביותר והוא בעל יכולות ייחודיות.
השתלבותו המוצלחת של צוות הבדיקות בגף ניסויים ותרומתו לתהליך הפיתוח,  עוררו פתיחות ונכונות בגפי פיתוח נוספים, לקלוט צוותי בדיקות של V-Ness.

Resources

...