Rev-Trac™ from Revelation Software Concepts


The solution for SAP Change management and release automation​


מערכות SAP משתנות בתכיפות, במיוחד בארגונים גדולים שלהם צרכי עיבוד מידע נרחבים ומודולים עסקיים דינאמיים. על מנת לשמר זרימת מידע תוך כדי שינויי מערכות, יש צורך קריטי בתוכנת ניהול שינויים שלמה אשר תסייע לצוותים להגיב במהירות לצרכים עסקיים תוך כדי שמירה על יציבות סביבת הייצור.
פתרון Rev-Trac מאפשר למחלקות ה-IT הארגוניות המיישמות סביבות SAP לספק מיכון ואכיפה עבור כל תהליכי ומשימות השינוי על מנת להשלים שינויי SAP בבטחה, בגמישות וביעילות – אפילו בסביבות העסקיות הדינאמיות והמורכבות ביותר. בעזרת כלי זה, הצורך לנהל שינויים דרך תהליכים ידניים, כלים מורכבים, מסמכים אלקטרוניים ואינטראקציות בינאישיות נחסך.
 • SAP Change release automation
 • מזעור של עד 98% של עבודה ידנית בעת ניהול שינויים.
 • שיפור של זמני סיום פרויקט של עד 35%.
 • אכיפה של Segregation of duties ודרישות SOX אחרות.
 • תהליכי אישור ממוכנים לחלוטין, איסוף חתימות אלקטרוניות, אכיפת תהליכים ומיגרציה של טרנספורטים למזעור עלויות פר שינוי.
 • וידוא תקינה של תהליכי השינוי דרך אכיפה. שיפור איכות השינוי ומזעור מאמצי בקרה בעד 90%.
 • מערכת דו"חות מקיפה למטרות History & Audit.
 • ניהול שינויים פשוט עבור N and N+1 landscapes עם מאפייני שיפור אוטומטיים על מנת להפחית באופן משמעותי  מאמצי שדרוג והפחתה של סיכונים במהלך התהליך.
 • חיסכון בתקורה של ניהול הכלי עם Out-of-the-box configuration flexibility.
 • מניעה של עד 99.9% של שגיאות טרנספורט הניתנות למניעה הנגרמות כתוצאה מפיתוח מקבילי ודריסות.
 • מנהל בקלות תוספות, שינויים והסרות של מערכות SAP ללא הצורך בקנפוג מחדש אל נתיבי טרנספורטים.
 • SAP-Certified as an ABAP add-on
 • SAP-Certified as an Integration to Applications on SAP HANA

למידע נוסף: Info@Ness-tech.co.il

Resources

...