Banyas – Automated Business Scenario Identifier

 

 

האתגר

בכל ארגון מבוסס SAP, גם התהליכים הפשוטים ביותר יכולים להיהפך למורכבים ומסובכים. עובדים פוסחים על צעדים, הנחיות לביצוע תהליך עסקי מסוים לא מיושמות כראוי, ומידע חשוב נעלם.

• חיסרון בשפה משותפת בין ההיבטים העסקיים  של הארגון לבין ה-IT.

• חוסר שקיפות של התהליכים העסקיים.

• אי יכולת לזהות חוסר עקביות, צווארי בקבוק, שלבים מיותרים ובזבוזי משאבים בתהליכים בארגון.

• אובדן של ידע על התהליכים.

• אי יכולת לזהות תהליכים אנורמליים.

• קשיים בהטמעת רגולציות ונהלים חדשים לרוחב הארגון.

 

הפתרון

Banyas הינו תוסף עבור SAP על מנת למכן זיהוי, תיעוד וניתוח של תהליכים עסקיים לרוחב סביבות ה-SAP הארגוניות. Banyas מביא חדשנות מהפכנית אל העולם של מערכות ה-ERP. ארגון המיישם את הפתרון מקבל את היכולת לזהות ולמפות בכל רגע נתון את התהליכים העסקיים הממשיים שרצים בסביבת ה-SAP הארגונית.

• סקירה של הטווח המלא של התהליכים העסקיים בארגון.

• אנליזות השוואתיות ברורות של התהליכים.

• סקירה של התהליכים הקריטיים ביותר, השכיחים ביותר והייחודיים.

• מעקב אוניברסלי של כלל הפעילויות.

• סקירה של כלל התהליכים לרוחב מערכות מרובות.

 

יתרונות

• מיפוי תהליכים בארגון מספק נראות מלאה וויזואלית על מה באמת מתבצע בתוך הארגון. אם תמונות שוות אלף מלים, אז מיפוי תהליכים שמבוצע כראוי יכול להשתוות למיליון דולר או יותר בתהליכי קבלת ההחלטות בארגון.

• פתרון סוגיות עסקיות בארגון – מנהלים יכולים לזהות קיום של בעיות מגוונות מדו"חות שונים בארגון. דו"ח פיננסי יכול להצביע על כך שיחידה עסקית מסוימת החלה לדווח שעות נוספות מרובות. דו"ח מכירות יכול לרמוז על כך שנוצר Backlog משמעותי מול הזמנות מלקוחות. במקרים אלו, על המנהלים להצליח ולזהות שקיימת בעיה למצוא את הפתרון עבורה.

המיפוי של התהליכים העסקיים מאפשר להנהלה לפרק גם את התהליך המורכב ביותר על מנת לזהות את המקור לבעיה שנוצרה.

• כאשר תהליך מתחיל בנקודה A ומסתיים בנקודה Z, לא תמיד קל לזהות היכן התהליך לוקח זמן רב מדי או היכן ישנו בזבוז גדול מדי של עלויות. בעזרת מיפוי תהליכים ניתן לקבל הבנה מלאה כיצד תהליך מתרחש (לא איך הוא היה אמור להתרחש). בעזרת המיפוי ניתן לחשוף את אי התאימויות בין המצוי לרצוי.

ברגע שתהליך ממופה לחלוטין, ניתן להבין היכן הוא סוטה מהרצוי ולקבל את התובנה הדרושה כיצד לתקן זאת.

• מיפוי תהליכים מסייע בעת הטמעה של רגולציה חדשה או לפני ביצוע Audit.

• מיפוי תהליכים מאפשר לזהות: צווארי בקבוק, שלבים שאינם מוסיפים ערך, חזרות מיותרות, פעולות מבזבזות זמן וכיוצא בזה.

• זיהוי סיכונים – מיפוי תהליכים מאפשר לזהות היכן קיימים סיכונים לתהליכים עסקיים ואילו בקרים קיימים או נדרשים להוספה על מנת למזער סיכונים.

• היכולת לבצע מיפוי תהליכים בכל עת מסייעת גם בעת הכשרת עובדים חדשים או הדרכה של עובדים ותיקים בתהליכים חדשים.

• מיפוי תהליכים מאפשר למנהלים לזהות כיצד תהליך מסוים מבוצע בצוותים שונים בארגון. כך ניתן לזהות דרכים לא יעילות לביצוע תהליך מסוים מול זיהוי Best practice לביצוע אותו תהליך. בעזרת תובנה זו ניתן לוודא הטמעה לרוחב הארגון של שיטות העבודה היעילות ביותר.

• Get a 'snapshot' of your business – מיפוי תהליכים עסקיים מאפשר לארגון לקבל בכל רגע נתון 'תמונת מצב' כיצד הארגון אכן פועל באותו הרגע. אותה תמונת מצב מאפשרת להגיע לתובנות כיצד הארגון יכול לפעול יעיל יותר מחר.

 

יכולות

• Knowledge management:

    - ניהול של תרחישים עסקיים.

    -  Roll out אל יחידות עסקיות חדשות.

    -  שימור ידע.

• Communication of business processes:

    - ייצוא של יעדים ושל תהליכים עסקיים מפורטים אל כלים חיצוניים (Process mining \ SolMan).

• Evaluation of involved resources:

    -  ארגון מחדש של הפירמה.

    - הערכת ביצועים של היעדים.

• Business process audit:

    - סקירה של כלל התהליכים.

    - זיהוי של סיטואציות לא ידועות.

 

Resources

...