שיפור ביצועים והגנה על המידע הרגיש וניטור גישות

שיפור ביצועים ע"י אירכוב נתונים אפליקטיבי

צמצום משמעותי בזמני תגובה/שירות של המערכת ללקוח ע"י ארכוב המידע שלא בשימוש בשוטף לפי לוגיקה עסקית, תוך מתן גישה שקופה לאפליקציה, חסכון בנפח אחסון יקר, עמידה בדרישות הרגולציה, דחיסת הנתונים עד פי 40, שיפור פרודוקטיביות הצוות.

 

הגנה על המידע הרגיש וניטור גישות

מיסוך וערבול הנתונים הרגישים, ניטור משתמשים כך שמשתמש אחד יראה את המידע המקורי ואחר מידע מעורבל, הגבלה/חסימה/הרשאת גישה לפי מקור הפניה בזמן אמת,
ללא צורך בשינוי באפליקציה ואו בבסיס הנתונים

Resources

...