Cyber-Siemplify

חדרי SOC מודרניים מתמודדים עם אתגרים משמעותיים בתפעול, תגובה וניהול אירועי סייבר, ניהול חדר ה SOC וחילוץ מידע סטטיסטי על מצבו.
  • Siemplify ThreatNexus היא מערכת תזמור (Orchestration) ותגובה לאירועי אבטחת מידע אשר מרכזת יכולות לכלל בעלי התפקידים בחדר המבצעי ומאפשרת לנהל, לחקור ולמכן באופן אוטומטי מהלכי תגובה לאיומים ואירועים תחת ממשק אחד.

תפעול תהליך התגובה לאירוע

  • המערכת מספקת תמונת מצב מפורטת על פרטי האירוע ומספרת את אשר התרחש בצורה גרפית וידידותית למשתמש ומאפשרת לבקרים להבין ולמיין בצורה מהירה ויעילה את סוג האירוע, חומרתו ודרכי תגובה מומלצות. המערכת מקצרת את אורך הטיפול באירועים, משפרת את איכות תהליך הטיפול ומהווה ככלי עזר לבקרים צעירים עם ניסיון מועט.

ניהול חדרי SOC, תהלכי עבודה ולוחות מידע

  • המערכת מקנה לדרג המנהל יכולת שליטה מלאה על חדר ה SOC ע"י קביעת דרכי תגובה ויצירת ספר מהלכים מובנה ובכך לוודא שתהליך הטיפול באירוע הינו זהה לכל מחזור חייו ללא תלות בידע ספציפי או הסתמכות על נהלים ממוסמכים. כמו כן קיים במערכת מודול Dashboard המספק תובנות ייחודיות על מצב ה SOC ומאפשר לחלץ מידע על אופן הטיפול באירועים, מידע על פעולות הבקרים ותפוקתם, מידע על האירועים בחיתוכים מגוונים (עפ"י סוג, מוצר, מזהה, תיוג, חומרה, SLA, KPI, דחיפות, זמן פתיחה\סגירה, שלב הטיפול ואלו רק בכדי למנות את חלקם.)

אינטגרציה עם פתרונות IT

  • המערכת תומכת בעשרות אינטגרציות עם מוצרי אבטחת מידע, מוצרי תשתית, מאגרי מידע ושרותי מודיעין\סריקה מקוונים וזאת על מנת לאפשר הנגשה של מידע רלוונטי לאירועים מסוגים שונים לטובת העשרת המידע אותו חוקר הבקר ולאפשר חקירה מעמיקה יותר מול מאגרי BigData.

קשר ישיר עם לקוחות המוצר

  • חברת Siemplify הינה חברה ישראלית ומחלקת הפיתוח שלה ממוקמת בארץ, החברה מבינה שצרכי כל ארגון מחדר ה SOC שלו הם שונים וייחודים, מערכת ThreatNexus מאפשרת גמישות רבה וזו על מנת להתאים את עצמה לצרכי הלקוחות השונים ברמת Tailor Made.


1. ניהול אירועי סייבר והצגתם בצורה נוחה ומועשרת במידע רלוונטי

 

 

2. קביעת ספר מהלכים ודרכי פעולה עפ"י סוג האירוע\מוצר\תגית

 

 

3. תצוגה מתקדמת על פריטי האירוע לפי ציר הזמן, ישויות מעורבות וכיווניות זרימת הפעולות 

 

 

4. סטטיסטקות נרחבות ומתאמות אישית על מצב ה SOC


 

Resources

...