Cloud Manager

  • מאפשר בניית ענן פרטי בזמן קצר בשילוב עם סוויטת כלי הניהול לסביבות הטרוגניות
  • עושה שימוש בתשתיות הקיימות כגון HYPER-V, VMWARE, XEN
  • ניהול מספר מרכזי נתונים ותשתיות וירטואליות מחלון מרכזי אחד

ריכוז התשתיות, האפליקציות והצוותים העסקיים לפורטל מבוסס WEB אחיד

Resources

...