Skycure

 

סקייקיור מציגה תפיסה מהפכנית באופן ההגנה על מכשירים ניידים באמצעות פתרון המגן מפני איומי אבטחת מידע מבלי להתפשר על פונקציונאליות, שימושיות וחיי סוללה. סקייקיור מאפשרת לארגונים לאמץ את מגמת ה -Bring Your Own Device – ועדיין לספק הגנה חזקה ובקרה על המכשירים בארגון.
ארגונים מאמצים במהירות את השימוש במכשירים ניידים בתהליכים עסקיים. בשעה שהמכשירים הניידים מקדמים צרכים עסקיים, הם גם פותחים חלון לאיומי אבטחת מידע ופרטיות. אלה כוללים תוכנות זדוניות,התקפות רשת אלחוטית, חדירה לפרטיות, ניצול פגיעותם של יישומים ועוד. כל אלה יכולים להוביל לזליגת מידע עסקי רגיש, גישה זדונית של האקרים למשאבי מידע ארגוניים, גניבת זהויות של משתמשים ונזק למערכות קריטיות בארגון.

הפתרון של סקייקיור

הפתרון של סקייקיור מציג תפיסה חדשנית ויעילה להתמודדות עם הבעיה. הטכנולוגיה, אשר נמצאת תחת פטנט ברישום, מיישמת מנגנון הגנה כפול המכיל רכיב הרץ במכשיר הקצה, למתן הגנה מקיפה של 24/7 יחד עם שרות בצד השרת המספק יכולות ניהול וניתוח אנליטי מתקדמות. הפתרון מנטר את איומי האבטחה למכשיר ומספק הגנה חכמה וסלקטיבית בהתאם. צוות חוקרי האבטחה בסקייקיור הוא מהחזקים בעולם .(http://blog.skycure.com ): ומפרסם באופן קבוע חולשות חדשות ופורצות דרך בתחום

מבדלי הפתרון

היתרונות הבולטים של הפתרון של סקייקיור הינם:

* שקיפות - סקייקיור מספקת הגנה על מכשירי הקצה בארגון ללא התערבות בחווית השימוש היומיומית של העובדי. בנוסף, מערכת הניהול מספקת לוגים, התראות, וקונפיגורציה כך שגם לאנשי ה- IT מובטחת חווית שימוש הדורשת תחזוקה מינימאלית.
* חוכמת המונים - סקייקיור נעזרת במידע המצטבר על אירועי אבטחה המתרחשים בשטח על מנת לספק הגנה פרואקטיבית ללקוחותיה.
* מוצר אשר נבנה לארגונים – ממשק הניהול ( Management Console) , חלק אינטגרלי מהפתרון של סקייקיור, תוכנן ועוצב על מנת לדווח, לפתור, ולמנוע את איומי ה- Mobile Security עמם ארגונים מתמודדים כיום.
הפתרון של סקייקיור מספק גמישות בתצורת הפתרון והוא יכול להיות מיושם בתצורת "ענן" או בהתקנה מקומית בארגון ויכול להיות משולב בפתרון

Resources

...