SAP in the Cloud by NESS

.

שדות חובה *

נא לציין שם פרטי
נא לציין שם משפחה
נא לציין תפקיד
נא לציין שם חברה
נא לציין את מספר הטלפון ראשי נא לציין מספר טלפון חוקי
נא לציין מספר טלפון חוקי
נא לציין דואר אלקטרוני הזן את כתובת הדוא"ל המלאה שלך, כולל הסימן @

במסגרת הרשמתי לאירוע של נס, הריני מאשר ומודע לכך כי יתכן ותמונות מהאירוע יופיעו בפרסומים השונים של נס.
במידה ואינך מעוניין כי תמונתך תופיע באתר בפייסבוק של נס או במידה והנך מעוניין כי תמונתך תוסר מהאתר, אנא פנה למחלקת שיווק בכתובת האימייל: Info@ness-tech.co.il או בטלפון 03-7675155