מועדוני לקוחות

בעולם תחרותי כפי שקיים היום, הטמעת פתרון להגברת נאמנות הלקוחות לארגון הינה קריטית להצלחת הארגון.

לSynergy מגוון פתרונות להגברת הנאמנות: מועדון לקוחות, תוכנית נאמנות, תוכנית קשר.

נאמנות לקוחות באה לידי ביטוי בהתנהגותם הצרכנית: הגדלת תדירות ביקורים, הגדלת סל קנייה. אלה משפרים את רמת שביעות הרצון של הלקוחות, מחד ואת התוצאות העסקיות של הארגון, מאידך.

 

​מועדון לקוחות

ניהול מועדון הלקוחות מבוסס על עקרון ההקשבה <-> התגובה.

הקשבה = הכרת הלקוח על בסיס מאפייני הלקוח: מאפיינים אישיים ומאפייני צריכה

 

תגובה = פנייה יזומה ללקוח עם המסר הנכון בערוץ הנכון ובתדירות הראויה להגברת הנאמנות הגדלת סל ותדירות ביקור. התגובה הינה תגובה פרסונלית מותאמת , חלק מתוכנית קשר ידועה מראש . (=תוכנית קשר הינה רצף סיסטמתי של אינטראקציות יזומות על ידי הארגון אל הלקוח במועדים מוגדרים מראש למתן הטבה, שירות או חווית לקוח) עם מסרים פרסונליים מותאמים ללקוח , בהתאם למאפייניו.

 

 מבחר הפתרונות שחברת Synergy מספקת בתחום זה

הגדרת תוכנית הנאמנות – הגדרת סכימת תוכנית הנאמנות כולל אסטרטגיית נאמנות, מודל כלכלי, תוכנית יישום וליווי הארגון עד למימוש עסקי מלא של התועלות.

הקמת מועדון הלקוחות – ליווי תהליך הקמת מועדון לקוחות כולל בניית בסיס ההטבות, ערוצי התקשורת , אמצעי מעקב ושיוך, אפיון תמיכה טכנולוגית, הגדרת תהליכים לניתוח בסיס הלקוחות ועוד.

CEM (Customer Experience Management) – יישום מתודולוגיה העוסקת באיתור אינטראקציות המוגדרות כרגעי אמת (moments of truth) , בהם נוצרת חווית לקוח משמעותית כלפי הארגון.

בניית תוכנית קשר – בניית רצף של אינטראקציות יזומות עם הלקוח לתקופת זמן נתונה. התוכנית כוללת : הגדרת מכלול הפניות לכל לקוח, סוג הפנייה, תוכנה, תדירותה והערוץ בה היא תוצג, יעדים ומדידה.

עוד בנושא...

עוד פרסומים בנושא אשר עשויים לעניין אותך