אבטחת המידע ע"י מיסוך נתונים דינאמי וערבול נתונים פיזי מתקדם והעתקת חלקי סביבות

(DDM (Dynamic Data Masking

אבטחת המידע ע"י מיסוך נתונים דינאמי

תכונות עיקריות:
• Real Time DDM - מעקב והפעלת מדיניות אבטחה בגישה לבסיסי הנתונים בזמן אמת
• Monitoring - ניטור, הגבלה, חסימה או הרשאת גישות ל DB לפי זיהוי מקור הפנייה בזמן אמת
• Access Control - יכולת זיהוי מקור הפנייה לפי משתמש, אפליקציה, קבוצה ב Active Directory,  בסיס נתונים, פקודה ועוד ומימוש מדיניות אבטחת המידע לגביהם
• Data Masking - מיסוך, ערבול והצפנה דינאמיים של נתונים רגישים
• Audit - תיעוד היסטוריית גישה, פעילות ובקשות נתונים בזמן אמת
• Time To Market - פתרון קל ופשוט, אינו מצריך שינוי קוד באפליקציה או בבסיס הנתונים
• Multi Env. - מתאים לסביבת הייצור ולסביבות הנמוכות. פתרון ארגונישמעניק הגנה על מספר אפליקציות ובסיסי נתונים בהתקנה בודדת


TDM – ערבול נתונים פיזי והעתקת חלקי סביבות

תכונות עיקריות: 
• ערבול נתונים חכם - המאפשר שמירת מידע בצורתו המקורית תוך הגנה על אופי הנתונים, הלוגיקה ועל ה Referential  Integriy
• Data Subset - העתקת סביבת הייצור או חלק ממנה ע"פ חוקים עסקיים לסביבות נמוכות (פיתוח, בדיקות והדרכה)
• Data Masking - מיסוך וערבול נתונים לפי חוקי ערבול ופונקציות ערבול מתקדמות כגון: Substring ,Random ,Shuffle ,Arithmetical DateTime ,Lookup
• Data Discovery - זיהוי ומיפוי מידע רגיש וקשריו בבסיס הנתונים וכן המלצה על סוגי מיסוך וערבול של הנתונים
• Depended Masking - זיהוי מבנה בסיס הנתונים וקשריו על מנת למסך ולערבל נתון מסוים בצורה זהה בכל אחד מבסיסי הנתונים

 

Resources

...