מדידת חוויית משתמש אמיתית להתקני מובייל


  • ניטור, זמינות וביצועיים של יישומים של משתמש הקצה
  • הבנת ההשפעה של ביצוע היישומים על תהליכים עסקיים.
  • זיהוי תקלות בצורה פרואקטיבית.
  • ממשק מקשר בין מנהלי האפליקציות למוקדי השירות ולגורמי הטיפול ב- IT
  • מדידת ניטור, זמינות וביצועים למערכות OS ו- Android

Resources

...