פתרון לניהול שליטה ובקרה


מוצר System Management עבור לקוחות מיינפרים שיש להם JES3 או JES2 שמספק פונקציות המקבילות ל - SDSF עבור JES2, דהיינו: ניהול שליטה ובקרה על כל הנעשה ב-Z/OS JESplex שבארגון. הכונה לפונקציות כמו ניהום JOB - ים, מדפסות, פיקוח על ריצת עבודות אצווה וצפייה בפלטים. במוצר קיימות פונקציות לשחרור ועצירת עבודות batch כמו גם ניהול ה- spool. ניתן לבצע פקודות MVS או JES2/3 ב - online.​

Resources

...