רשת ידע פנים ארגונית


הפיתרון מספק מענה לצורך של מרכזי שירות ותמיכה ל איסוף ושימור ידע, ליכולת לשתף אותו בצורה פשוטה, מהירה ונרחבת, להנגשתו של הידע לכל אוכלוסיית משתמשים רלוונטית ולפיתוחו של הידע והפיכתו לנכס ארגוני ועסקי