PROCESS RUNNER

פתרון המאפשר שליפה ואחזור נתונים מכל ה- LANDSCAPE של SAP באמצעות אקסל.
יכולות בולטות של המוצר:
מאפשר בנוסף לכיסוי נרחב לשינוע והגירת נתונים יעילה בין פעולות SAP, טבלאות ותצוגות, תסריטי BAPI/ RFM  או GUI לנתוני מאסטר, נתוני פעולה או תצורה המספק ערך לכל המשתמשים (בעיקר המשתמשים העסקיים).
מוצר יציב ואינטואיטיבי המאפשר למשתמשים לבצע שינוע מהיר ומדויק ללא צורך בפיתוח או קונפיגורציה מיוחדת ב- SAP.
נותן מענה תפעולי יום יומי לטובת תהליכים ידניים הנוטים לשגיאות ומעלה את הפרודוקטיביות של המשתמש וממקסם את העצמאות שלו (צמצום התלות באנשי BASIS).
מסייע במהלך הקמת פרויקט SAP גדול או בינוני.
 שינוי נתוני SAP באמצעות Excel במהירות, כולל (DS) Dynamic Skips – קביעה של מה לא לבצע ע"י הגדרת התניות ובקרת תוכן על הנתונים.
הגדרת תהליכים (אחזור או עדכון) אוטומטיים, כולל תזמונים – ללא צורך בהתערבות אנושית.
מאפשר בדיקת שגיאות ובעיות עם ה- DATA המעודכן, ברמת הפריט, שורה או סדרה בעלת מאפיינים מוגדרים מראש – ובנוסף כולל MODE ריצה לטובת בדיקות של תקינות הנתונים.
ביטול מגבלה של SAP – מקסימום עבודה עם 1000 רשומות בכל טרנזקציה --- > המוצר מבצע פיצול ואיחוד אוטומטי ודינאמי – מטפל ב- +999 שורות (DRS) 
עיבוד מקבילי של מספר תהליכי עדכון / אחזור DATA.
מאפשר שיחזור ועדכון פעולות אנכי – VTR  לטיפול בנתונים המאורגנים אנכית
מובנה במוצר - פילטרים דינאמיים ודילוגים על DATA לטובת ביצוע בקרה על נתונים שמאוחזרים או מעודכנים.
מאחזר נתונים במהירות טורבו – עבודה על בסיס RFC סטנדרטי של SAP
מאפשר שינוי נתונים כגון: חומר מאסטר,  רישומי תמחור,  מאסטר לספקים וללקוחות, ועוד.
מאפשר ביצוע של עדכונים חודשיים, רבעוניים או שנתיים לרשימות מחירים,  מרכזי עלות,  רישומי כוח אדם, ניהול פרויקטים, רשתות ו-WBS.

Resources

...