VictorOps

 

VictorOps הינה פלטפורמה מרכזית אחת אשר יושבת מעל כל כלי ה- DevOps , ITOPS וה-OverOps  אשר ממרכזת את כל מה שבאמת חשוב רק לאדם הרלבנטי

 הדרך בה עובד הפתרון הינו בעזרת  יצירת "מאורע" מערכת  אשר יישלח אוטומטית למשתמש אל הטלפון הסלולרי שלו או לעמדת העבודה שלו, תלוי איפה הוא נמצא כרגע, וידאג שהמאורע ייפתר כאן ועכשיו אם זה בעזרת קישור מהיר אל איש התמיכה הרלבנטי, אל מנהל הפרויקט האחראי או בעזרת השמה אוטומטית של פתרון הבעיה במקרה שאותו מאורע הינו מאורע חוזר.
חלק נרחב של יכולות המערכת הינה יכולת אנליזה אחורה של המאורעות שלך על מנת לקבל תמונה ממעוף ציפור על כל כלי הניטור שלך, יעילותם, ואנשי הצוות שלך – who’s a Rockstar and who’s not  וכמובן ההתממשקות הטבעית עם כל עולם ה- Agile הן באינטגרציה מלאה עם כל כלי הבניה, והן בזירוז פתרון הבעיות על מנת לקצר בעיות חוזרות ונשנות.
VictorOps  הוכחה כמצמצמת דרמטית את זמן פתרון הבעיה וכיום ארגונים בארץ אשר הטמיעו את הפתרון גורסים כי הפתרון קיצר להם משמעותית את ה- Development Cycles ואת יעילות העבודה מול ממשקי ה- IT למיניהם.

 

 

 

Resources

...