Lightcyber

חברת נס א.ט. גאה לייצג את פתרון ה-MAGNA מבית חברת LightCyber להגנה על הרשת הפנימית של הארגון.

כיצד לסגור את פער הזמן לזיהוי פעילות זדונית?

 • התפיסה המקובלת בארגונים רבים היא להתמקד בהגנה בגבול הארגון (Perimeter), בשיטה זו איומים נתפסים (או לא נתפסים) בגבול שמחבר את הארגון לרשת החיצונית.
 • אך מה קורה כשהאיום הצליח לחדור לתוך הרשת? האם אנחנו יכולים לראות אותו?
  הזמן לגילוי איום שכבר בתוך הרשת נע בין שבועות לחודשים ותהליך בלימת ההתפשטות ותיקון הנזקים יכול לארוך זמן רב.
 • באמצעות מערכת ה-MAGNA, התקיפה נחשפת תוך מספר דקות וניתן לבצע תחקור מעמיק ותגובה מידית כדי לבלום את התפשטות האיום.

כיצד מתבצע זיהוי אירוע ה-Cyber?

 • זיהוי הפריצה והמתקפה מתבצע באמצעות טכנולוגייתMAD - Multivariate Adaptive Detection.
 • יצירת פרופיל התנהגותי (User Behavior Analytics) לאורך כל שלבי התקיפה תוך כדי קביעת פרדיגמת התקיפה של התוקף.
 • ניתוח מספר רב של מקורות מידע - מהרשת, התעבורה מתחנות, ומהתקני הקצה השונים.
 • יצירת פרופיל דינמי התנהגותי נורמטיבי, זיהוי אנומליות וחריגות בכל סוגי ה-Devices ברשת.
 • התרעה על מזהה פריצה בעזרת למידה חישובית  Machine Learning  ומתמטית.
 • ניתוח בעזרת אוטומציה מלאה של משימות זיהוי התקיפה ואבחונה.

כיצד מתבצע אימות מתקפת ה-Cyber?

 • התראות מדויקות וממוקדות בממוצע של 2-5 התראות ביום לכל 1000 תחנות, עם כמות מינימלית של התראות שווא.
 • ניתוח והסקת מסקנות בעזרת קישור בין התנהגות רשתית חשודה לתחנת הקצה הרלבנטית
 • מערכת Cloud ייחודית המספקת מידע נוסף על ההתראה.
 • איסוף ראיות ממוקד (Forensics) ואוטומציה מלאה של תהליך איסוף המידע על התקפות.
 • טיפול באירועים עם אפשרות לתגובה אקטיבית וממוכנת באירועי סייבר.
 • תעדוף אוטומטי של אירועי אבטחת מידע חשודים ומאומתים.

                 

Resources

...