• Gartner קבעה:

    נס טכנולוגיות היא ספקית בדיקות התוכנה המומלצת בעולם!

  • STKI קבעה כי בשנת 2014

    נס מדורגת באחד משלושת המקומות הראשונים בכל הקטגוריות של שירותי ערך מוסף ותוכנה

  • מצטרפים?!

    נס זכתה להכלל ברשימת 50 החברות הנחשקות בישראל לשנת 2014